Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fiktivní firma

19. 3. 2009

Fiktivní firma Někteří středoškoláci pracují ve fiktivních firmách, kde tak zvaně nanečisto trénují, co obnáší podnikání. Reálné firmy mohou s fiktivními spolupracovat a vychovávat si nové zaměstnance. Nebo při hledání nových lidí vědět, že něco podobného tady existuje. Studenti středních škol se s podnikáním setkávají již v rámci školní docházky. Řada škol má totiž ve svých rozvrzích fiktivní firmy, ve kterých studenti povinně pracují a simulují tak chod běžné firmy. Založí ji a pak v ní pracují, dodržují platné právní předpisy a uskutečňují fiktivně vše, co se děje v denní praxi skutečné firmy. Všechno probíhá jakoby naostro, jediným rozdílem je, že studenti reálně nesměňují peníze, služby a zboží. Pracovat by však měli s reálnými podklady z praxe. Podle Centra fiktivních firem (CEFIF) při Národním ústavu odborného vzdělávání práce ve fiktivní firmě zahrnuje zejména nákup, prodej, reklamu, písemný i telefonický hospodářský styk, fakturaci a účtování a činnosti podnikového sekretariátu. Cílem praxe ve fiktivní firmě je naučit studenty samostatnosti a pocitu zodpovědnosti za vlastní práci a schopnosti orientovat se v hospodářské praxi a pohotově reagovat. Prostřednictvím komunikace se zahraničními fiktivními firmami se studenti učí rozvíjet své jazykové znalosti, aplikovat teoretické vědomosti při řešení praktických úloh v jednotlivých odděleních firmy. Cílem praxe je i zvládnout komunikaci, spolupráci a umět prezentovat výsledky práce. Studenti postupují krok za krokem, jako kdyby zakládali skutečnou firmu. !Musí si zvolit předmět podnikání a právní formu společnosti, dále sepsat společenskou smlouvu, ohlásit živnost nebo požádat o koncesi, podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, přihlásit se jako plátce daně. Vše fiktivně. Fiktivní firma dostane rovněž výpis z živnostenského rejstříku a z obchodního rejstříku. U fiktivní banky si otevře účet a přihlásí se též k platbě zdravotního pojištění u fiktivní zdravotní pojišťovny atd. Je také možné, aby studenti navázali kontakty se zahraničními fiktivními firmami nebo se účastnili mezinárodních veletrhů těchto firem. O práce ve firmě mohou rovněž získat doklad v podobě certifikátů. Ale pro lepší představu o práci a užší spojení s praxí je vhodné, aby fiktivní firma navázala kontakt se skutečnou firmou, jejíž činnost bude do určité míry kopírovat. Důvodem je, že fiktivní firma může v rámci své činnosti zajistit určitou formu reklamy pro skutečnou firmu a skutečná firma může sponzorovat činnost fiktivní firmy a zajistit tak pro ni finanční zdroje tam, kde vznikají skutečné náklady.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář